Vad är SEO?

Publicerad:
2022-05-27

Skrivet av:
Samuel R. & Malin S.

Vad är SEO?

När du söker på webben dyker det nästan alltid upp flera hundra olika sökresultat i sökmotorn. Har du bråttom så bläddrar du kanske inte så långt ner, utan väljer det resultat som dyker upp först i sökresultatlistan. Men har du någon gång undrat över vad det är som bestämmer ordningen i sökresultaten och vad man kan göra för att kunna synas på högre sökplaceringar?

Vad är SEO?

Sökmotoroptimering, som förkortas SEO från det engelska uttrycket Search Engine Optimization, handlar om att förbättra synlighet av en webbplats för sökmotorer. Genom att optimera innehåll och inställningar på en webbsida kan en sökmotor, som t.ex. Google, mer effektivt hitta och prioritera den webbsidan framför sina konkurrenter och andra liknande webbsidor.

Hur jobbar man med SEO? 

Sökmotorer som Google och Bing använder sig av olika algoritmer för att lättare kunna hitta och presentera olika webbsidor för sina användare när en sökning sker. Dessa algoritmer är lite som förutbestämda regler som avgör vilken webbsida som har det mest relevanta resultatet för en specifik sökning. SEO handlar till stor del om att optimera webbplatsen och dess innehåll med hänsyn till dessa algoritmer, så att sökmotorerna ska kunna hitta de "bästa" webbsidorna och placerade dem så högt upp som möjligt i sökresultatet.

Vad på en webbsida påverkar SEO? 

Sökmotoroptimering handlar om att göra webbsidorna så åtkomliga som möjligt, för både besökare och sökmotorer. Om webbplatsen har en design med god sidstruktur gör det att alla sidor enklare kan hittas. Varje sida bör innehålla unik relaterad information och annat innehåll gentemot eventuella sökord för ökad sökbarhet. Utöver det synliga innehållet på en sida tittar sökmotorerna även på det som inte syns men som ändå bidrar till sidans möjliga placeringar i sökresultatet. Det kan vara saker som rätt mängd text och dess placering på en sida, att specifika sidor har rätt anpassade sökord och dess rubriker har rätt format samt namngivningen av bilder och annat material.

Varför är SEO viktigt?

SEO bygger mycket på relevans till de sökfrågor som ställs. Kan du ge "bäst" svar på det som en potentiell besökare söker efter och samtidigt anpassat dina inställningar gentemot Googles riktlinjer så har dina webbsidor större chans att hamna högt upp i sökresultatet.

Varje dag sker det 55 miljoner sökningar på Google bara i Sverige. Med SEO-optimering hjälper du dina webbsidor att hamna högre upp i sökresultatlistorna. Ju högre upp en webbsida är i sökresultaten, desto större chans är det att användare klickar på just din sida, och därmed ökas trafiken till din hemsida och förhoppningsvis kan du nå de mål du vill uppnå med din webbplats.

Google

Hur mäter man SEO?

Det är svårt att bedöma om en webbsida är optimerad genom att bara titta på sidans innehåll. SEO är ett ständigt pågående arbete, så genom att regelbundet mäta och analysera sina resultat kan man planera sitt fortsatta optimeringsarbete.

Det finns ett flertal olika SEO-verktyg som kan hjälpa till att besvara om en sida är väl optimerad, eller om det finns åtgärder som kan förbättra webbsidorna. Google själv har många egna gratisverktyg som kan hjälpa till att visa hur just Google upplever din webbplats och indikerar om det finns optimeringsåtgärder samt visa statistik över vilka sökningar och sidor som är mest effektiva.

Varför syns inte min webbplats på Google?

I Googles olika verktyg kan du få många svar om din sökstatus på Google. Men den allra vanligaste missen som görs är att inte använda sökord på sidan. Ett sökord är det ordet som man vill synas på i sökresultatet när någon skriver det i sökrutan på Google eller Bing. Det är viktigt att sökord som potentiella besökare kommer att använda sig utav finns med på sidan. En tumregel är att försöka ange sökordet i alla led, som i rubriker, texter, bilder och eventuella länkar.

En annan del som har stor påverkan på synligheten i sökresultat är metadata. Metadata består av två delar, titel och beskrivning, och det är det som faktiskt syns i Googles sökresultat. Ofta använder man lite slarvigt dessa för att bara namnge sina olika sidor, men här är det absolut viktigt att lägga in sökbar information och det mest relevanta sökordet till din sida. Man skulle kunna säga att metadata är dina "annonser" som ska locka besökaren till att klicka sig in till just din webbplats. Mer information om Metadata kan du läsa om i våra tidigare blogginlägg om metatitlar och metabeskrivningar.

Vill du ha hjälp med SEO-optimering av din webbplats?
Hör av dig till oss på SWH så kan vi berätta mer om vad vi kan erbjuda.

 

Till bloggen

Hör av dig så skapar vi någonting tillsammans!

Upp