Trots dystert 2020 för Resor ser framtiden ljus ut på webben

Publicerad:
2021-07-05

Skrivet av:
Malin S.

Trots dystert 2020 för Resor ser framtiden ljus ut på webben

På den stora E-handelskartan delar man in den totala konsumtionen i 3 olika kategorier. Dessa kategorier är Fysiska varor, Tjänster och Resor. Turen har nu kommit till kategorin Resor då vi tidigare presenterat 2020 års statistik för Fysiska produkter och Tjänster

Resor står för 15% av den totala konsumtionen

På webben är Resor den kategori som vi i Sverige historiskt spenderat mest pengar inom. Men under 2020 rasade köpen av flygbiljetter, charter, hotell och annan transport, både inom och utom landets gränser, dramatiskt. Enligt Nets rapport om Svensk E-handel så gick konsumtionen av resor på nätet från 144 miljarder kronor 2019 till 31,4 miljarder kronor under 2020 vilket innebär en dramatisk minskning med 110 miljarder. 

Under 2020 så står reserelaterade tjänster för 15% av den totala konsumtionen på nätet. Ett riktigt bakslag för en kategori som historiskt nära nog stått för hälften av all konsumtion på nätet i Sverige tidigare år. Den totala minskningen blir då så pass stor att nästan hälften av alla svenskar inte har spenderat någonting alls på resor. Självklart är det ju Coronapandemin och dess riktlinjer med karantänisolering, reseförbud och stängda gränser som ligger bakom en stor del av det historiskt stora tappet.

Flest köpte Parkering men la mest pengar på Hotell

Att peka ut någon vinnare i denna kategori under 2020 är lite av en utopi. Jämför man de underkategorier inom reserelaterade tjänster som placerar sig i topp på respektive lista, dvs hur stor andel som utnyttjat tjänsten och hur mycket pengar som spenderats på tjänsten via nätet så är skillnaden ganska stor.
Den underkategori där det köptes överlägset mest under 2020 är Parkering, men trots det konkurrerar inte parkering om topplaceringarna när det kommer till spenderad summa. Färdbevis till lokaltrafiken, Hotell, Tågbiljetter och Taxiresor tar dom nästkommande platserna på topplistan över vad vi under 2020 köpt mest av på nätet inom kategorin resor.

Flest köpte Parkering under 2020

Källa: https://info.nets.se/svensk-ehandel-2020

Alla underkategorier inom resor har minskat kraftigt under pandemin och för Hotell, som toppar listan över spenderat belopp med 14,6 miljarder kronor, är det trots första platsen en rejäl minskning i pengar med mer än hälften jämfört med föregående år. Tågbiljetter, Flygresor, Hyrbilar och Färdbevis för lokal trafik är de underkategorier som följer efter Hotell på topp 5 listan över var vi spenderadet mest pengar inom kategorin Resor under 2020.

Mest spenderat inom Resor under 2020

Källa: https://info.nets.se/svensk-ehandel-2020

Charterresor den stora förloraren

Flygresor och Charter är i normala fall den kategori som svenska folket spenderarar mest pengar på via nätet. Men under 2020 har Charter så låga siffror så de knappt är mätbara vilket kan jämföras med de rekordhöga 38 miljarder kronor som vi lade på charterresor under 2019. Övriga flygresor ligger, med 3,3 miljarder kronor, som tredje underkategori i sammanställningen på vad man spenderade mest pengar på. Dock innebär det fortfarande ett tapp på 40,7 miljarder kronor för Flygresor jämfört med 2019. 

Dystra siffror men ljus framtid för resor på webben

Även om just kategorin Resor påvisar dramatiskt låga siffror för 2020 så ser framtiden ljus ut för handel på webben. Det är ju inte en ovilja till att resa som ligger bakom tappet till att köpa resetjänster via webben utan det är ju ett tecken att Sveriges befolkning har följt de direktiv som gällt under Coronapandemin. Det är många som förra året fick avboka efterlängtade resor och det finns ett uppdämt behov av att återigen få resa, umgås och uppleva nya saker. Så fort det finns möjligheter att resa igen, både inom landet och utomlands, är det inget som talar för att försäljningen av resor via webben inte kommer att ta fart och öka igen. 

Om du läst våra tidigare blogginlägg om Nets rapporter så kan man se att Coronapandemin har lett till att fler konsumerat produkter och tjänster via webben och att den allmänna inställningen till att handla på nätet har fått sig en rejäl skjuts framåt. Många av de nya köpbeteenden som fler startat under 2020 är här för att stanna så e-handeln inom de tre huvudkategorier har alla stora förutsättningar att fortsätta växa.

 

Till bloggen

Hör av dig så skapar vi någonting tillsammans!

Upp