Rekordökning av köp av fysiska varor via nätet 2020

Publicerad:
2021-05-17

Skrivet av:
Malin S.

Rekordökning av köp av fysiska varor via nätet 2020

På den stora E-handelskartan delar man in den totala konsumtionen i 3 olika kategorier. Dessa kategorier är Fysiska varor, Tjänster och Resor.

Enligt Nets rapport om Svensk E-handel så stod Fysiska varor för 70% av den totala konsumtionen på nätet under 2020. I takt med Pandemins utbredning och Folkhälsomyndighetens uppmaningar om att undvika fysiska butiker har många fler, framförallt i de äldre åldersgrupperna, både lärt sig och fortsatt att handla på nätet.

Största ökningen sedan mätningen startades

Vårt konsumtionsbeteende på nätet har förändrats under flera år men tog verkligen fart i takt med att Pandemin har spridit ut sig. Det gjorde att vi under 2020 handlade som aldrig förr på nätet. Slutresultatet av denna beteendeförändring blev att Sveriges befolkning under 2020 spenderade 150,6 miljarder kronor via nätet på Fysiska varor vilket innebär en historisk ökning med hela 34 miljarder kronor.

Livsmedel toppar försäljningen på nätet

Under flera år har livsmedelsförsäljningen via nätet stadigt ökat men under 2020 växte den sig så stark att den nu är den största underkategorin inom Fysiska varor sett till andel spenderat belopp. Under 2020 spenderades 30,9 miljarder på Livsmedel vilket är klart störst andel spenderat via nätet. Det är äldre  personer mellan 65-79 år som har stått för den största ökningen, då drygt var fjärde person inom åldersgruppen gjort minst ett livsmedelsinköp via nätet varje månad.

Topp 5 - Summa spenderat på nätet/kategori

Betydligt mindre andel spenderades på nummer 2 på listan, Elektronik & hushållsapparater, som "bara" når upp till 19,6 miljarder under 2020. Här kan man tolka tendenser till att det ökade behovet av hemelektronik, för att kunna umgås via nätet och jobba hemifrån under pandemin, påverkat andelen av den spenderade summan.

Både Vitvaror och Produkter för bygg och trädgårdsarbete står för stor andel spenderat under 2020 och placerar sig som fjärde och femte största underkategori men ligger däremot ganska långt ner i listan för andel konsumenter som handlat dessa varor online. En möjlig orsak kan nog vara att det i dessa både underkategorier vanligtvis handlar om dyrare varor, som genererar stor andel spenderat, som man köper mer sällan, vilket ger lägre andel köp.

Flest köper Hälsoprodukter på nätet

De underkategorier inom Fysiska varor som flest svenskar handlat på nätet under 2020 är inte helt oväntat hälsoprodukter. Dels beror nog ökningen på en hel del Coronarelaterade produkter men även att man undvikit att behöva besöka de fysiska affärerna.

Störst ökning har Apotekvaror fått då 34% av befolkningen valt att göra sina apoteksinköp via nätet. Även här är det de äldre som står för en stor andel av ökningen då 4 av 10 inom åldersgruppen valt att göra inköp via nätet. Andelen spenderat inom Apoteksvaror når upp till 8,3 miljarder kronor och landar på plats 6 på den listan.

Topp 5 - Andel konsumenter som köer fysiska varor online

Kläder är en annan stor underkategori som placerar sig högt på båda listorna. Klädförsäljningen återfinns som nummer 2 i andel konsumenter med 31% av köpen och på plats nummer 3 med 17,6 miljarder i andel spenderat. Det är mest yngre åldersgrupper som gör sina klädinköp via nätet.

Hemmaunderhållning behövdes verkligen under pandemins hemmasittande i olika karantänvarianter. Det bidrog nog till att nästan var femte svensk gjorde ett inköp av någon form av fysisk medieaprodukter som tex spel, böcker, filmer eller musikskivor via nätet under 2020. Det gör Fysiska mediaprodukter till den fjärde största underkategorin som flest andel svenskar handlat inom. Dess andel spenderat uppgår till 6,2 miljarder vilket ger plats 8 på den listan.

Skillnader mellan Andel konsumenter och Andel spenderat

Sett till andelen konsumenter som gjort sina inköp på nätet så är Livsmedel den tredje största underkategorin med 19%. Det kan jämföras med topplaceringen i listan över andel spenderat. I takt med att fler och fler börjar köpa sina livsmedel på nätet kommer nog denna underkategoris andelar att öka redan till nästa år.

Elektronik & hushållsapparater, som är näst störst när det kommer till andel spenderat, placerar sig på en delad sjätteplats med 13% av andelen av de som gjort köp på nätet. Sällanköpsprodukterna inom Vitvaror och Produkter för bygg- & trädgårdsarbete placerar sig i slutet av andelslistan med 2% respektive 6% av köpen på nätet.

Källa: https://info.nets.se/svensk-ehandel-2020

Till bloggen

Hör av dig så skapar vi någonting tillsammans!

Upp