Streamingtjänster ökade på nätet 2020

Publicerad:
2021-06-09

Skrivet av:
Samuel R.

Streamingtjänster ökade på nätet 2020

På den stora E-handelskartan delar man in den totala konsumtionen i 3 olika kategorier. Dessa kategorier är Fysiska varor, Tjänster och Resor.

Allt färre handlade tjänster på nätet under 2020, enligt Nets rapport om Svensk E-handel. Kategorin som nästan alltid har ökat i samband med webben, minskade drastiskt till 15% av den totala konsumtionen det året. Minskningen beror troligtvis främst på hur litet behovet av biljetter till sociala event har varit under pandemin.

Streamingtjänster var mest framträdande i alla kategorier

2020 var alltså inte ett år för sociala evenemang direkt. Vi spenderade en miljard kronor på evenemang totalt, vilket motsvarade ungefär fem procent i jämförelse med det totala beloppet på 17 miljarder 2019.

I stor kontrast såg Streamingtjänster och Försäkringar istället sin absolut största ökning 2020. Majoriteten av konsumenterna, främst yngre, betalade drygt åtta miljarder för tjänster med digital underhållning som Netflix och HBO. En ganska naturlig reaktion till omständigheterna, då vi behövt leta oss till underhållningen digitalt istället för att finna den på fysiska biografer och teaterföreställningar. Ökningen syns tydligt hos digitala tjänster som bidrar med funktion eller underhållning direkt via plattformarna.

Källa: https://info.nets.se/svensk-ehandel-2020

Tätt intill ligger Försäkringar, med näst störst belopp på drygt sju miljarder kronor. Likt streamingtjänster så var det mer populärt hos yngre att köpa försäkringar, dock ser åldersgruppen ut att vara mer jämt fördelade. Var fjärde ungdom valde att ta del av försäkringar, medans totalen visar på var femte svensk köpte detta.

Nästan fem miljarder kronor lades på Onlinespel om pengar. Ett lägre belopp än försäkringar, men bara en procent lägre andel konsumenter tog del av den här typen av tjänster. Medlemskap, som omringar sportföreningar och olika typer av klubbar, platsar som fjärde kategorin med mest konsumtion i kronor med knappt tre miljarder, och tätt bakom finner vi Digitala spel som mobil-, konsol- och datorspel med drygt två miljarder. Underkategorierna passar sig som underhållningsalternativ av liknande anledningar som streamingtjänstergjorde, då kravet för en fysisk samlingsplats är frånvarande.

Flest köper Streamingtjänster på nätet

Streamingtjänster såg sin absolut största ökning 2020, inte bara i total konsumtion i kronor utan också i andelen konsumenter. Hela 51% valde att betala för denna tjänst, vilket nästan innebär häften av alla svenska konsumenter, en lägre andel äldre men en större andel yngre. Försäkringar, som är en relativt ny underkategori på nätet, har också varit med om en stor ökning i andelen konsumenter för sin kategori med 18%.

Källa: https://info.nets.se/svensk-ehandel-2020

Tjänster bibehåller ett tydligt mönster mellan andelen konsumenter och konsumtionen i kronor. Onlinespel om pengar tar även här också plats tre med 17%, där dubbelt så många män konsumerade onlinespel som kvinnor. Digital media som e-böcker och tidningar på nätet blev däremot den fjärde mest köpta tjänsten istället för medlemskap, men en betydligt mindre betald för tjänst med knappt två miljarder.

Till bloggen

Hör av dig så skapar vi någonting tillsammans!

Upp