Hofors bryr sig om tillgänglig webb!

Publicerad:
2022-10-17

Skrivet av:
Emma H. & Samuel R.

Hofors bryr sig om tillgänglig webb!

Våra kunder Hofors kommun, Hoforshus och Hofors Elverk har en viktig sak gemensamt. De har en delad vision om att webben bör vara tillgänglig för alla och att en funktionsnedsättning inte bör begränsa någon från att ta del av väsentlig och viktig information online. Det är en vision som de också tagit viktiga steg för att leva upp till på sina egna webbplatser. I ett nära samarbete med Hofors Kommun, Hoforshus och Hofors Elverk har vi på Svensk Webbhandel arbetat med att öka tillgängligheten på deras webbplatser. Ett arbete som har gett effekt!  

I en tillgänglighetsbarometer som Funka genomfört 2022, är Hofors Kommun, Hoforshus och Hofors Elverk i toppen.

Testet innefattade startsidorna på 1 785 webbplatser som alla omfattas av webbtillgänglighetsdirektivet (lagen om tillgänglighet på webben). Av de 1 785 webbplatserna var det hela 93% som inte nådde upp till kraven för en tillgänglig startsida.

Endast 130 av de testade webbplatserna, det vill säga 7%, tog sig genom testet utan att tillgänglighetsfel påträffades. Av dessa 130 webbplatser knep Hofors Kommun, Hoforshus och Hofors Elverk en varsin plats, med 0 påträffade tillgänglighetsfel.

Det gör oss på Svensk Webbhandel självklart lite extra varma om hjärtat att se resultaten när vi, tillsammans med våra kunder, arbetar mot mer tillgängliga webblösningar.

Kontakta oss för mer information om våra tillgänglighetsanalyser och anpassningar! Vill du veta mer om vad tillgänglighet på webben innebär? Fördjupa dig gärna via vårt blogginlägg om tillgänglighet på webben.

Till bloggen

Hör av dig så skapar vi någonting tillsammans!

Upp