Webbtillgänglighetsdirektivet – Lagen om tillgänglighet på webben i enlighet med WCAG 2.1 AA

Publicerad:
2020-09-02

Skrivet av:
Emma H.

Webbtillgänglighetsdirektivet – Lagen om tillgänglighet på webben i enlighet med WCAG 2.1 AA

Tillgänglighet är ett av de kanske viktigaste begreppen när det kommer till webben. Det handlar framförallt om en enda fråga: Kan verkligen alla besökare, oavsett eventuell funktionsnedsättning, använda din webbplats?

Vad är webbtillgänglighet?

Webbtillgänglighet handlar alltså om vilka som kan använda en webbplats, innehåll eller tjänst. Bryter man ner det ytterligare så handlar det i grund och botten om huruvida webbplatsen, innehållet eller tjänsten möter behoven hos alla användare, inklusive personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbtillgänglighet är förutsättningen för att ge alla möjligheten till funktionsrätt, att kunna delta i samhället på lika villkor, även på webben. Tillgängligt webbinnehåll har många fördelar, men den övervägande faktorn är att säkerställa att ingen användare, oavsett funktionsnedsättning riskerar att stängas ute eller möta hinder.

Det många kanske inte riktigt har koll på, är att det finns en lag som sätter reglerna för just tillgänglighet på webben och som i vissa fall kan påverka dig och dina webbplatser. Lagen går under namnet webbtillgänglighetsdirektivet.

Vad är Webbtillgänglighetsdirektivet?

2018 trädde webbtillgänglighetsdirektivet igenom som lag. Lagen avser nivån av tillgänglighet som ska finnas på webbinnehåll från offentligt styrda organ, och i Sverige även från offentliga aktörer inom skola, hälsovård, sjukvård och omsorg. Lagen gäller för webbplatser, appar, intranät och extranät. Den gäller även för dokument som publiceras på webbplatser, intranät och extranät.

Webbtillgänglighetsdirektivet kräver bland annat att webbinnehåll följer Web Content Accessibility Guidelines 2.1 AA (WCAG).

WCAG - Webbtillgänglihetsdirektivet

Vad är WCAG?

WCAG är internationellt etablerade rekommendationer för tillgänglighet på webben. WCAG innehåller överrenskomna kriterier för hur en webbplats och dess innehåll ska vara uppbyggt (innehållsmässigt och kodmässigt) för ha tillräckligt god tillgänglighet.

WCAG är framtagen av standardiseringsorganet World Wide Web Consortium (W3C) och baseras på samlad kunskap från användare och experter inom området webbtillgänglighet. WCAG är uppdelat i nivåerna A, AA och AAA. Där nivån A och AA ingår som ett krav i webbtillgänglighetsdirektivet.

Hur kan Svensk Webbhandel hjälpa dig med tillgänglighet och webbtillgänglighetsdirektivet?

Vi på Svensk Webbhandel kan utföra en granskning av din befintliga webbplats tillgänglighet. Vi presenterar tydligt vilka eventuella styrkor och brister din webbplats har och vad du kan göra för att förbättra tillgängligheten på din webbplats.

Vi utför granskningar med utgångspunkt i webbtillgänglighetsdirektivet och i enlighet med WCAG 2.1 AA och kan även utföra utökade granskningar i enlighet med WCAG 2.1 AAA.

Målet med våra granskningar är att skapa en tydlig bild av vilka åtgärder din webbpplats behöver för att möta rådande lagkrav och var hinder för tillgänglighet kan uppstå. Vi rapporterar styrkor och uppfyllda krav, eventuella brister samt våra förslag på åtgärder.

Hur påverkar lagen mig?

Även om webbtillgänglighetsdirektivet i nuläget bara omfattar offentligt styrda organ och offentliga aktörer inom skola, hälsovård, sjukvård och omsorg, så kan alla webbplatser gagnas av att genomföra en tillgänglighetsanalys. För när det kommer till kritan, så vill du väl att alla besökare faktiskt ska ha möjlighet att använda funktionerna på din webbplats?

Vi kan hjälpa dig!
Kontakta oss idag för mer information om våra tillgänglighetsanalyser.

Till bloggen

Hör av dig så skapar vi någonting tillsammans!

Upp