Tillgänglighet på webben - Vad innebär det?

Publicerad:
2022-10-31

Skrivet av:
Samuel R.

Tillgänglighet på webben - Vad innebär det?

Enligt resultatet från en inkluderingsbarometer som Funka genomförde visade det sig att 93% av 1 785 webbplatser innehåller tillgänglighetsfel. Men vad innebär det egentligen? I dagens blogginlägg berättar vi därför mer om vad tillgänglighet på webben handlar om, och varför det är viktigt för framtidens webbmiljöer att vara anpassade för alla.

Vad innebär det när en sida är tillgänglig?

En tillgänglig webbsida syftar till att fylla potentiella behov som annars kan göra sidan påfrestande eller svårhanterlig för vissa användare. Det innebär att en webbsida är välanpassad med t.ex. funktionsnedsättningar i åtanke, och därmed inkluderar den också en bredare målgrupp.

Det kan handla om att en webbsida är anpassad för synnedsättning, och har stöd för dem som inte kan/har svårigheter med att läsa text och istället behöver använda sig utav uppläsande hjälpmedel. Det kan också innebära stödfunktioner och möjliga alternativ för att navigera på sidan med hjälp av t.ex. ögonstyrning, pekskärm och åtkomst till funktioner med enbart tangentbord eller mus. Användare som påverkas av olika funktionsnedsättningar, oavsett om de är permanenta eller temporära, får lättare åtkomst till alla delar av en tillgänglig webbsida.

Även användare som inte nödvändigtvis har en funktionsnedsättning finner fördelar med tillgängliga webbsidor. Användare som använder mobiltelefoner, talar andra modersmål, är äldre och/eller är tekniskt ointresserade påverkas också av en otillgänglig webbplats.

Vad räknas som tillgänglighetsfel på en webbsida?

Alla beståndsdelar på en sida påverkar användarens åtkomst och upplevelse. Texter kan t.ex. bli svårlästa på grund av flertalet olika faktorer (teckenstorlek, typsnitt, dåliga kontraster), och kan därav räknas som ett tillgänglighetsfel då det kan exkluderar användare med synnedsättning och läs-och skrivsvårigheter. Om inte fler än ett språk finns tillgängligt på sidan exkluderar det alla användare som inte talar det språket, och om bilder inte innehåller alternativa beskrivande texter kan de inte tolkas av blinda användare.

Det finns en internationell standard för tillgänglighet, WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), med 78 riktlinjer. I inkluderingsbarometern av Funka var metoden att titta på 10 utav dessa lagkrav, främst för att se om sidorna fungerar för dem med synnedsättningar, motoriska nedsättningar, läs- och skrivsvårigheter och kognitiva nedsättningar.

Varför är det viktigt?

Det är viktigt för framtidens webbmiljöer att vara tillgängliga för alla. Enligt resultatet från Funkas inkluderingsbarometer visade det sig att över 85% av 1 785 webbplatser exkluderar blinda användare och användare med synnedsättning, 75% exkluderar kognitivt nedsatta användare och 63% exkluderar motoriskt nedsatta användare.

Allt fler webbutvecklare behöver uppmärksammas om vikten kring tillgänglighet på webben. Webbsidor som innehåller tillgänglighetsfel riskerar att begränsa användares friheter på sidan och utsätta därav användare för digitalt utanförskap. Webben bör inte begränsa någon från väsentlig information, utan bra tillgänglighet ska enbart innebära fördelar för alla.

Vill du veta mer om tillgänglighet?
Du kan fördjupa dig i vårt blogginlägg om WCAG & webbtillgänglighet, och även läsa blogginlägget om Hofors topplacerade sidor från Funkas inkluderingsbarometer.

Till bloggen

Hör av dig så skapar vi någonting tillsammans!

Upp