Vad är Pillar page?

Publicerad:
2019-07-31

Skrivet av:
Emma H.

Vad är Pillar page?

Har du inte hört talas om Pillar page, är det ett begrepp dags att bekanta sig med. Behåll dina platser i Googles sökträffar och strukturera upp ditt material på samma gång. Vi ger dig en introduktion till Pillar page.

Utvecklingen i Googles sökfält

Hur vi som människor idag använder oss av Googles sökmotor har kommit att ändrats. Där vi från början använde enstaka sökord, använder vi oss nu av längre och mer komplexa sökfraser.
Exempelvis: Du letar efter en italiensk restaurang i din näromgivning via Googles sökmotor, skulle du då skriva: ”Restaurang” eller skulle sökfrasen bli ”Italiensk restaurang i Sundsvall”. Svaret ter sig ganska givet.

I och med att våra sökfraser blir mer och mer komplexa, har också Googles sökalgoritmer anpassat sig därefter. Googles sökalgoritmer blir mer och mer avancerade. De går från att titta på enskilda nyckelord till att granska längre sökfraser och dina webblösningar måste såklart också hänga med i utvecklingen. I alla fall om du fortfarande vill vara synlig i Googles träfflistor. Det är där Pillar page kommer in i bilden.

Vad är Pillar page?

En Pillar page är en sida på din webbplats som består av en huvudsida med en grundläggande sammanfattning om ett specifikt ämne som är relevant för din verksamhet. Huvudsidan innehåller dessutom länkar till andra sidor, artiklar och eventuella blogginlägg på webbplatsen. Dessa sidor, artiklar och blogginlägg, handlar om samma ämne. Det kan vara relaterad information eller fördjupningar och kategorier (Content Topic Clusters) av informationen på huvudsidan.

Varför Pillar page?

Pillar page har två huvudsakliga syften. Det är en väg för besökaren att söka information och fördjupa sig i ämnen som är relevanta för din verksamhet. Det är också en sökmotoroptimerande åtgärd som gör att din webbplats får bättre träffar i Googles träfflistor.

Att det sedan ger ett ökat kundengagemang och en strukturerad visning av din information på webbplatsen är ju inte heller en nackdel!

Vi på Svensk Webbhandel erbjuder webbutiker med stöd för pillar page. Läs mer om våra webbutiker här.

Till bloggen

Hör av dig så skapar vi någonting tillsammans!

Upp