Vad är en URL?

Publicerad:
2022-09-20

Skrivet av:
Samuel R.

Vad är en URL?

Vid sökningar på webben är det väldigt mycket som händer i bakgrunden, och det mesta som sker beror på vad som skrivits in i adressfältet. Vi tar en närmare titt på vad som egentligen sker, och vad för betydelser webbadresser på nätet egentligen har.

Vad är en URL?

En URL är en unik adress som tillhör en webbsida eller fil på internet. URL är förkortning till Uniform Resource Locator, och det är i stort den adressen som du försöker nå till när du söker på nätet. Den finns alltid i adressfältet högst upp på sidan och den fungerar lite som "namnet" på webbsidan som du är på. Specifika sidor på webben kan bara ha en adress, och adressen pekar alltid till just den sidan som den tilldelats. Genom att veta URL:en till en sida kan du alltså alltid hitta till just exakt den sidan.

URL:en till den här sidan

Vad är syftet med en URL?

URL:ens syfte i stort är att göra det lättare att söka på internet. Genom URL:en tilldelas alla sidor en helt egen adress, vilket särskiljer alla sidor från varandra och gör dem unika. Om det inte vore så och t.ex. två webbsidor skulle dela på en URL, så skulle antingen slumpen eller någon sorts prioritering välja vilken av de sidorna som skulle visas för dig.

Samma URL bör i regel inte ta en till olika mål. Däremot är det möjligt för två helt olika URL:er att ta en till ett och samma mål. Om man äger två domäner som är lätta att förknippa, som t.ex. är identiska men som slutar på .com och .se, så går det att ställa in en "adressändring" som pekar besökare till enbart en utav dessa domäner. Då går sidan inte miste om trafik som annars hade delats upp mellan två olika domäner.

Vad består en URL av?

En URL kan se ut på många olika sätt och ha många olika beståndsdelar. För en webbsidas URL är det vanligast att den består av 3 delar:

  • Protokoll
  • Domännamn
  • Sökväg

Den första delen av en URL är protokollet. Den börjar antingen med HTTP eller HTTPS för en webbsida på internet, och den berättar hur sidan ska kommunicera med servern som står för webbsidan. HTTP står för "Hypertext Transfer Protocol", och finns till för att skicka data mellan webbsidan och servern. HTTPS, eller "Hypertext Transfer Protocol Secure", är en nyare och säkrare versionen av HTTP som krypterar data effektivare. Läs mer om HTTPS här!

Ett domännamn är den personliga delen av en URL. Det är den biten som vi förknippar mest med vad en webbadress är, och den består oftast av www (som indikerar att sidan är på internet), namnet på webbsidan (svenskwebbhandel i vårt exempel) och en TLD (.se). TLD står för "Top Level Domain" och används för att förtydliga syftet med webbsidan. Det finns väldigt många olika TLD, men den absolut vanligaste på webben är .com. En sida måste ha ett protokoll och ett domännamn för att fungera.

Sökvägen är den sista biten av URL:en. Den används för att specificera undersidor till en hemsida. Du är just nu på en specifik bloggsida hos hemsidan www.svenskwebbhandel.se, och därav har URL:en fått tilläggen "/blogg", och namnet till den specifika bloggsidan "/vad-ar-en-url".

Vad är en dynamisk URL?

Ibland följer URL:er inte exakt denna logik, och istället kan innehållet i sökvägen vara bestående av en massa olika tecken som inte är menade att vara läsbara. Det kännetecknar en dynamisk URL, och då hämtar URL:en istället data från en databas och utifrån den skapas det upp en helt ny sökväg för den sidan varje gång man söker sig till den. T.ex. sökmotorer som Google och internetbanker använder dynamiska URL:er.

Till bloggen

Hör av dig så skapar vi någonting tillsammans!

Upp