Strukturerat innehåll med Pillar Page

Publicerad:
2021-05-03

Skrivet av:
Malin S.

Strukturerat innehåll med Pillar Page

Vad är Pillar Page?

Den kortfattade förklaringen är att Pillar Page är en samlingssida. Men samtidigt är det så mycket mer. En Pillar Page har som uppgift att samla massor av information inom ett visst ämne. Det ger även en strukturerad översikt av sidinnehållet och stora möjligheter till bättre sökträffar hos Google, samtidigt som webbplatsens information blir mer tillgänglig för dess besökare.

Vad gör en Pillar Page?

Det finns olika varianter för upplägg av en Pillar Page men dess övergripande och gemensamma syfte är att samla och göra relaterad information mer tillgänglig.

Med sk. Topic Clusters kan man skapa en struktur av sidor på webbplatsen där innehållet centreras kring olika ämnen. Det gör att det blir tydligt, både för besökaren men även för Google, vilket samband och vilken relevans olika innehåll inom samma ämne har till varandra.

Topic Clusters - Pillar Page
Om man jämför de olika sidstrukturerna på bilden ovan så blir det ganska tydligt skillnad med eller utan Topic Clusters. Genom att sätta in informationen i ett sammanhang och ge den en tydligare struktur kan besökare snabbare hitta den information de söker efter och det kan även ha en positiv inverkan på hur Google uppfattar din webbplats och därför påverka din sökranking.

Hur funkar en Pillar Page?

En Pillar Page består egentligen av två delar. Dels själva huvudsidan, Pillar Content, som ofta fungerar som "en hub" och ska täcka övergripande fakta om ett visst ämne. Till huvudsidan länkas sedan olika typer av interna sidor, sk Cluster Content. Deras uppgift är att koppla in fördjupad och specifik fakta inom samma ämne till huvudsidan. 

Pillar Page

Hur skapar jag Pillar Pages?

Börja med att fundera inom vilka ämnen du har din verksamhet. Det är i detta steg som du skapar grunden för dina Topic Clusters. Prioritera de ämnen som är mest relevanta din verksamhet. 

Utifrån dina ämnen sätter du sedan samman en lista med specifika sökord. Dessa ämnen blir dina Pillar Content-sidor.

Koppla sedan ihop de specifika sökorden med relaterade ämnen. Dessa relaterade ämnen blir ditt Cluster Content. Det är dessa som ska länka innehåll till din Pillar Page genom att du skapar informationssidor, blogginlägg eller annat innehåll relaterat till huvudämnet som du sedan kopplar ihop med din Pillar Page.

Försök att ge dina Cluster Content-sidor rubriker och innehåll som svarar på eventuella frågor eller sökfraser som dina besökare kan ha inom de olika ämnena. Det ökar chansen till att synas högt på Google och att man kommer klicka sig in till just din webbplats.

Samla relaterat innehåll för mer fördjupade svar

I takt med att vårt sökbeteende hos Google har ändrats så har även Googles sökmotorer blivit smartare och kan nu hitta olika samband mellan sökfråga och svar. Det är inte alls ovanligt att man idag kan få relaterade svar på en sökfråga baserat på Googles tolkning av vad det var du söker efter. 

Genom att strukturera informationen med hjälp av Pillar Page blir det smidigt att koppla relaterat innehåll till ett huvudämnen. Det kan göra det enklare för Google att förstå relevansen och sammanhanget mellan olika innehåll. Samtidigt blir det smidigare för besökare, när de väl är inne på webbplatsen, att hitta och klicka sig vidare till mer fördjupad information inom olika ämnen.

En bra Pillar Page kan även öka på förtroendet för ett företag. Med all information inom ett visst ämne lättillgängligt samlat på ett ställe upplevs man oftare ha full koll på de ämnen som är relaterat till specifika branscher.

Hör av dig om du vill veta mer om hur du kan använda dig av Pillar Page.

Du kan läsa mer om Pillar Page i vårt tidigare blogginlägg

Till bloggen

Hör av dig så skapar vi någonting tillsammans!

Upp