Säker intern kommunikation genom BankID och personalsidan

Publicerad:
2021-11-24

Skrivet av:
Emma H.

Säker intern kommunikation genom BankID och personalsidan

Vad gör man som företag när personalantalet växer och behovet av att kommunicera med många anställda samtidigt blir större och större?

Med känslig information som måste skyddas från obehörig åtkomst kan det vara svårt att veta hur man ska hantera distribution av uppgifter, filer, nyheter och kontaktvägar som bara behörig personal bör ta del av. Vi på Svensk Webbhandel såg ett behov av en säker webblösning för företag som behöver kommunicera med sina anställda. Det var så "Personalsidan" kom till liv.

Om du läste vårt blogginlägg om Pelle, minns du kanske att han nämnde personalsidan som en av sina favoriter bland de webblösningar vi på SWH byggt.

Med personalsidan får små och stora företag en smidig webblösning att sprida information och material till sina anställda. Genom användningen av BankID säkerställs säkerheten så att rätt person kan få rätt information och det är tillgängligt i både mobil och på datorn.
- Pelle Jonsson, SWH

Säker BankID inloggning och personalregister

Via import av de anställdas personnummer skapas ett personalregister som ligger till grund för en trygg inloggning via BankID kopplat till personnumret. Vid import av ny personal görs dessutom en jämförelse för att säkerställa att inaktuell personal utesluts från registret, vilket gör det enkelt att hålla registret up-to-date och säkerställa att inte obehöriga personer får tillgång till känslig information.

I personalregistret listas personnummer, för- och efternamn, gruppering, mobiltelefonnummer samt datum för senaste inloggningen. Personalregistret har också möjlighet att söka bland personnummer och namn, filtrera på grupperingar och att direkt i registret radera personal som inte längre är aktuella.

Personalregistret möjliggör för behörighetsstyrd information som riktas till utvald personal baserat på villkor som gruppering, personnummer, namn eller mobiltelefonnummer.

Textbaserad information, aktuellt och meddelande rakt in i personalens telefon med hjälp av informationssidor, nyheter och SMS

Med behörighetsstyrning baserat på villkor i personalregistret finns möjlighet att förmedla riktad information till utvald personal i form av datumstyrda informationssidor, nyheter och nyhetspuffar som kan visa texter och bilder. Möjligheten finns också att skicka SMS till utvald personal eller gruppering.

Personalunika filer i ett flexibelt filarkiv

Med det flexibla filarkiv som personalsidan har att erbjuda, finns möjligheten att skapa mappar och ladda upp filer. Dessa kan sedan behörighetsstyras för att bara enskilda personer eller grupper ska ha tillgång till en viss fil.

Statistik över personalens användande av personalsidan

Utöver smarta funktioner för att förmedla information till företags anställda, erbjuder också personalsidans administrationsverktyget smidiga statistik-funktioner som tillåter administratörer att se namnet på de senaste inloggade personerna, antal inloggningar per dag och antal inloggningar i verktyget 14 dagar bakåt. Som vi även tidigare nosat på, så går det också att i personalregistret se datum för när enskild personal senast loggat in.

Säkra kontaktvägar till personalavdelningen

När anställda behöver en säker och tydlig kommunikationsväg, finns möjligheten att kontakta personalavdelningen genom ett formulär som skickas via e-post. Det ger en tydlig och enhetlig kontaktväg som alltid skyddas bakom den säkra BankID-inloggningen.

När personalantalet växer och skapar nya behov för säkra kommunikationsvägar mellan företag och personal, skapar personalsidan nya möjligheter för hur du distribuerar information till anställda och grupper av anställda.

Har du behov av ett smidigt verktyg för att hantera kommunikationen med dina anställda? Då kan personalsidan vara verktyget för dig.

Kontakta oss om du vill veta mer!

Till bloggen

Hör av dig så skapar vi någonting tillsammans!

Upp