Vad är skillnaden på en Blogg, Vlogg och Podd?

Publicerad:
2022-03-18

Skrivet av:
Samuel R.

Vad är skillnaden på en Blogg, Vlogg och Podd?

Visst känns det som att det finns många liknande förkortningar till väldigt olika saker på webben? Det är för att det är en allt vanligare trend idag, att använda förenklade förkortningar och akronymer. Förvirringen dyker nog främst upp när dessa förkortningar baseras på varandra, där enbart två eller tre bokstäver skiljer dem åt.

Exempel på förkortningar som vi på Swh har märkt ofta förväxlas är ord relaterade till olika typer av medieutskick, främst förkortningen Blogg och dess nära besläktade begrepp Vlogg och Podd. Så varför inte tillägna dagens blogginlägg med att förklara vad en blogg är?

Vad är en Blogg?

Själva ordet "blogg" är en förkortning för det engelska uttrycket "weblog". Ordet knyter alltså samman uttrycken "webb" och "logg" och står för en textbaserad dagbok eller loggbok på webben. Men vad är det då som skiljer en blogg ifrån en vanlig webbsida? Saken är den att en blogg är som en typ av personlig webbsida, som regelbundet uppdateras med blogginlägg om utvalda ämnen.

En blogg är bra när man vill ha ett bestämt flöde med inlägg, då de i flesta fall sorteras med vilket datum de publicerades. Med en blogg för ett företag får man alltså en bra översikt över händelser och nyheter som företaget delat med sig av i tiden.

Vad är en Vlogg?

Ordet "vlogg" följer samma mönster som blogg, och är en förkortning för "videologg" eller "videoblogg". Det syftar alltså till en blogg där inläggen presenteras med videofilmer istället för med text och bild. En vlogg kan då läggas upp i ett socialt medie-flöde, på en bloggsida eller på en videogemenskap som t.ex. Youtube.

Ordet vlogg är dock lite vilseledande och skiljer sig i betydelse till vad en blogg innebär. En blogg syftar till plattformen som kan innehålla en serie blogginlägg, men en vlogg motsvarar bara ett enskilt blogginlägg i en vloggserie.

Vad är en Podd?

Podd är en förkortad version av det engelska begreppet "podcast", vilket är en sammansättning av orden "broadcast" (rundradio) och "pod" (sak). En podd delar många likheter med en blogg, där innehållet består av en serie med utskick. Skillnaden är att en podd kännetecknas för att innehålla främst ljudbaserade inlägg, som är inspelad med någon typ av radio-uppsättning och publicerade till en ljudgemenskap som t.ex. Spotify.

Det finns även poddavsnitt med filmat material också, men enbart som ett stöd för det inspelade ljudinnehållet. Och det finns även något som kallas "slog" (förkortning för "soundlog") som också använder inspelat ljud, men dessa fungerar som mindre tillägg till textbaserade blogginlägg och står inte på egna ben som ett poddavsnitt.

Sammanfattning

På rak arm: en blogg är en plattform för loggboksuppdateringar på webben med text- och bild, en vlogg är som ett videobaserat blogginlägg för videogemenskaper, och en podd kan ses som en blogg med en serie ljudbaserade inlägg.

Vill ni veta mer om

Till bloggen

Hör av dig så skapar vi någonting tillsammans!

Upp