Vad är HTML?

Publicerad:
2022-05-13

Skrivet av:
Samuel R.

Vad är HTML?

Det är svårt att föreställa sig hur en webbsida skulle se ut om den saknade HTML. Men vad betyder och innebär egentligen HTML? Och varför är det så viktigt med just det på en webbsida?

Vad är HTML?

Hyper Text Markup Language, förkortat HTML, är ett märkspråk för webbsidor. Det fungerar lite som ett skelett fungerar till en kropp: i HTML-koden definieras basinformationen till en hemsida. Det handlar främst om texter som ska finnas på sidan, som olika typer av titlar, undertitlar, stycken och länkar.

HTML styr även bilder på webbsidan och hur texter ska se ut. Koden gör detta med hjälp av taggar som berättar för sidan vad för typ av objekt som ska laddas in och vart det objektet ska placeras ut på sidan. Taggarna och sluttaggarna talar om för innehållet innanför dem hur de ska bete sig.

Skillnad på märkspråk, stilmallsspråk och programmeringsspråk

Textfält, bilder och utrymmet mellan dem är sammanfattningsvis vad HTML-kod innebär för en webbsidas utseende. Det leder till att sidan kan få ett ganska begränsat utseende. Om vi bygger vidare på liknelsen där HTML är som skelettet till en kropp, så behöver vi även något som definierar resten av kroppen.

Ett stilmallsspråk bestämmer sidans utseende. Stilmallen kan välja ut taggar från HTML-koden och bestämma fler regler för hur taggarna ska se ut. Ett programmeringsspråk ansvarar för sidans funktioner, och väljer också ut taggar från HTML-koden för att bestämma vad de ska göra.

En fulltalig sida kan alltså inte bara bestå utav HTML, utan behöver kompletteras med stilmallsspråk som t.ex. CSS för ett utseende, och programmeringsspråk som t.ex. JavaScript för funktioner.

Så här ser den här sidan ut med enbart HTML.

Hur använder man HTML?

Det finns två huvudsakliga områden i HTML-kod: huvudet (head) och kroppen (body). I huvudet placeras bakomvarande regler för sidan och metadata om HTML-koden. Där anges saker som inte ska synas men som är viktiga för sidan, som webbsidans titel och vilka stilar, script och teckenkoder som ska användas. I kroppen placeras taggar som kommer definiera den synliga strukturen på webbsidan.

Olika typer av titlar till en sida anges med unika taggar. Huvudtiteln till en sida anges innanför taggen H1, en sekundär rubrik anges innanför taggen H2, och sedan finns även H3, H4 och H5 för ytterligare underrubriker. Områden på sidan kan delas in med hjälp av div-taggar och textfält på sidan kan sättas ut med hjälp av p taggar.

Taggar för textfält och indelningar på sidan är de som är mest grundläggande och som används mest. Sedan finns det en mängd fler taggar som används för att lägga till mer avancerade objekt till sidan.

Så här ser kod ut i HTML.

Varför är det viktigt med struktur på en webbsida?

I och med att HTML är basinformationen till en webbsida, så ansvarar även ordningen på innehållet vad som är viktigt och mindre viktigt. Sökmotorer använder sig av titlarnas ordning för att bestämma vilka sökningar som ska ge träffar. Om man söker efter "Vad är HTML?", så är det stor chans att hitta till det här inlägget tack vare titeln i HTML-koden.

Till bloggen

Hör av dig så skapar vi någonting tillsammans!

Upp