Vad är Google EAT?

Publicerad:
2023-02-10

Skrivet av:
Samuel R.

Vad är Google EAT?

Vad är Google EAT?

Google EAT är det system som Google använder för att kvalitetsgranska webbsidor. EAT är en förkortning för Expertis, Auktoritet och Trovärdighet, vilket är tre huvudbeståndsdelar som webbsidor bör hålla sig till för att få ranka högt i Googles organiska trafik.

Vilka sidor är det som berörs?

Google EAT berör sidor som de tycker faller inom kategorin YMYL (Your Money or Your Life). För att enkelt beskriva vilka sidor det innebär så är det sidor som direkt påverkar människors liv. Alltså sidor som handlar om saker som hälsa, ekonomi och säkerhet faller inom kategorin YMYL, och då ställer Google stora krav på att informationen för dessa sidor är trovärdiga. Dessa sidor granskas också omgående utav en algoritm, "Page Quality", så att Google ska veta att sidorna fortsätter att följa deras regler och bibehåller sin trovärdighet.

Några exempel på webbsidor inom YMYL är nyhetssidor, politiska sidor, ekonomisidor, tränings-inriktade sidor och sidor med bostadsinformation. Listan kan bli rätt mycket längre, och det kan vara svårt att veta om just din sida klassas inom YMYL. Det är därav viktigt att följa Googles regler kring kvalitet och anpassa sidor efter Page Quality oavsett.

Vad exakt är det Google EAT kollar på?

Expertis

Den första pelaren, Expertis, handlar främst om skaparen av webbsidan. Det ska förekomma tydligt att informationen på sidan är skriven utav någon med hög expertis eller begrundande kunskaper om ämnet. T.ex. medicinsk information bör antingen vara skriven eller godkänd av experter eller organisationer med passande expertis, i det här fallet läkare.

Auktoritet

A:et i EAT står för Auktoritet, och behandlar vilka externa sidor som länkar till din. Auktoriteten bestäms alltså utifrån hur omnämnd din sida är, och även beroende på vilka sidor som nämner din sida och av vilka käl. T.ex. bibliotek och forskningscenter i anknytning till högskolor har hög auktoritet.

Trovärdighet

Till sist har vi Trovärdighet som den sista stapeln inom EAT. Det handlar om hur säker din sida upplevs vara. Google indexerar så att sidor som är trovärdiga med sitt innehåll ska ha det lättare att ranka högt i sökresultaten, medans mindre trovärdiga sidor bör rankas lågt. Om det saknas ett SSL-certifikat eller om det är omnämnt i recensioner att din sida inte är säker så rankas den lägre i trovärdighet.

Sammanfattning

Så Google EAT är ett system som används i stort för att skydda användare från t.ex. felaktig information om mediciner, osäkra tips för ekonomiska investeringar eller tvetydiga nyhetsartiklar på webben. Sidor som anses vara tveksamma med sin information rankas därav lägre, och de som faktiskt redogör bevis för informationen de presenterar får hamna högst upp.

Till bloggen

Hör av dig så skapar vi någonting tillsammans!

Upp