Skriva text för webben

Publicerad:
2022-11-14

Skrivet av:
Malin S.

Skriva text för webben

På webben är det viktigt att du har en användbar och relevant text för att Google ska ranka dig högt. Innehållet bör vara riktat mot dina besökare men samtidigt vara anpassat så att Google enkelt kan hitta och tolka din information.

Ju längre du kan få en besökare att stanna på din sida kan numera även påverka din sökranking hos Google. Genom att mäta hur länge en besökare är inne på en sida avgör hur hög relevansen av sidans innehåll upplevs i förhållande till det besökaren sökt på.

En sökmotoroptimerad sida bör därför innehålla bra och rätt formaterade rubriker, relevant text med anpassade sökord för respektive sida och en tydlig struktur av innehållet. Genom att ta hjälp av exempelvis styckeindelningar och punktlistor, blir sidans innehåll mer lättläst och enklare att ta till sig.

Förmedla ditt budskap

Finns du på webben har du troligtvis något du vill förmedla. Kanske vill du exempelvis dela med dig av information, sälja någonting, få anmälningar eller dina besökares respons på någonting du publicerat? För att nå ut med ditt budskap till rätt personer krävs att du hittar dina målgrupper. Tänk dig in i vem som ska köpa dina produkter eller tjänster. Förstår du vad är din målgrupp letar efter för att hitta lösningar på sina olika behov eller problem, så blir det enklare att använda rätt ord för att anpassa dina texter så de når målgruppen.

Ge svar på sökfrågor

Genom att se till att din information svarar på de frågor som din målgrupp ställer ökar du relevansen i ditt innehåll. Ger man svar och lösningar på olika sökningar kan man komma rätt långt. Ju närmare dina texter och information kan relatera till intentionen bakom sökningen, desto mer kan du sticka ut. Det kan vara så lätt som att snabbt svara på besökarens specifika fråga, oavsett om man är ute efter att hitta ett pris, få fördjupad kunskap om en produkt, eller är nyfiken på nyheter. Ju mer specifik du lyckas vara, desto mer kan du sticka ut jämfört mot mer allmänna texter och därmed trigga potentiella besökare till att välja just dig.

Ha rätt rubriker

Det är viktigt att alla olika sidor på din webbplats har rubriker med rätt formatering. Därför ska det bara finnas en huvudrubrik, så kallad H1, per sida. Din huvudrubrik bör även innehålla de sökord som är viktigast för just den sidan att ranka på. Resterande rubriker på en sida ska taggas upp i hierarkisk ordning, H2 till H6. Innehållet kan liknas vid en uppställning av ett Word-dokument.

Framhäv ditt unika

Det är dina unika egenskaper som företag, som kan avgöra om en kund väljer dig eller dina konkurrenter. Därför bör du tala om vad en potentiell kund får av dig och framhäva dina starka sidor. Förklara vad man kan förvänta sig av en tjänst eller lyft fram vilka fördelar ett köp av en produkt kan ge. Lyckas du med det kommer att skapa ett större förtroende för dina tjänster eller varor och troligen generera fler kunder.

Håll texten enkel

Tydlighet tar dig långt, så krångla inte till det i onödan. Skriv så att de flesta förstår och kan ta till sig din information. Använd enkla ord och skriv gärna i korta, lättlästa meningar. Vill du ha med krångliga facktermer och specifikationer, dela upp innehållet i flera nivåer på en sida med till exempel en läs mer-sektion. Har en besökare behov av att fördjupa sig finns då informationen tillgänglig utan att skrämma bort den mer genomsnittlige besökaren.

Du är ditt innehåll

För att din sida ska upplevas mer professionell är det enklaste du kan göra att undvika stavfel och andra grammatiska fel i dina texter. I dina besökares ögon är du inte mer än din text och även små slarvfel kan vara orsaken till att de väljer dina konkurrenter istället. Korrekturläs därför hellre dina texter en gång för mycket och be gärna någon annan om feedback på ditt material.

Skapa unikt material

Om du har svårt att få ihop text och innehåll till dina sidor, kan du alltid titta på och ta intryck av dina konkurrenter. Vad har de gjort bra som du kan efterlikna och stoppa in som framhäver dina fördelar. Men kopiera absolut inte. Google gillar det unika och därför kan duplicerad text, även från andra webbsidor, straffa dig mer än vad det lönar sig. Därför bör du även se till att ha unikt material på alla olika sidor av din webbplats. 

Får du fortfarande inte ihop dina texter och ditt material eller vill utveckla ditt befintliga textmaterial så ta hjälp om du behöver. Det finns massor av externa resurser som inte gör annat än skriver anpassade texter.

Till bloggen

Hör av dig så skapar vi någonting tillsammans!

Upp