Säkrare konverteringar med Bank-ID inloggning

Publicerad:
2021-10-04

Skrivet av:
Malin S.

Säkrare konverteringar med Bank-ID inloggning

Säkerhet i samband med beställningar och köp på Internet är en viktig aspekt ur ett kundperspektiv. Att du som kund kan lita på att företaget du handlar av kan garantera att dina varor kommer fram och att dina uppgifter skyddas på rätt sätt. Men hur hanterar man säkerheten i ett omvänt perspektiv, om man som webbföretag säljer varor som inte får komma i fel händer och man har köp som genomförs av kunder som uppger sig för att vara någon annan än sig själv?

Höj säkerheten vid inloggningar och köp

Vid användning av användarnamn och lösenord som kundinloggning, för att genomföra ett köp, finns det en risk för ogiltiga köp och bedrägeriförsök. Har man dessutom, exempelvis licenspliktiga produkter, så är det viktigt att alla köp kan säkerställas så att de verkligen hamnar hos rätt person.

Bank-ID inloggning är även applicerbart då det finns behov för en mer säker, personlig inloggning till exempelvis ett intranät. Lösenord och andra inloggningsuppgifter kan komma på villovägar men vid nyttjande av Bank-ID för inloggning ger det en större säkerhet att det endast är behöriga personer som kan logga in och ta del av informationen.

Säkrare inloggningar med Bank-ID
Får en webbutik stora mängder ogiltiga ordrar måste även onödig tid läggas på administration för att makulera och räkna bort de felaktiga köpen, vilket även leder till felaktig försäljningsstatistik. För att minska mängden onödig arbetstid och ytterligare höja säkerheten i samband med hantering av köp och kunder kan det då vara bra att se över sina inloggningsalternativ.

Bank-ID ger bättre kontroll på kunderna

Genom att implementera en inloggningsmetod som använder Bank-ID och personnummer kan en webbutik minska och i bästa fall helt undvika fortsatta bedrägeriförsök genom att i stort sett säkerställa att 100% av köpen görs av en kund som verkligen är den person man utger sig att vara. Användning av Bank-ID kan krävas av alla kunder både vid kundinloggning samt vid slutförande av köp i kassan.

Ärligare affärer ger tid att utveckla verksamheten

Med en säkrare inloggningsmetod via Bank-ID, kan man optimera sitt arbete och spara in mycket extra tid som läggs på bedrägeriförsök. Istället kan man räkna in fler ärligare affärer med faktiska kunder, vilket även gett en mer korrekt försäljningsstatistik att göra fortsatta satsningar utifrån.

Vill du ha hjälp att se över din inloggningshantering av kunder eller medlemmar? Det kanske är dags att implementera Bank-ID i din webbutik?
Kontakta oss på SWH idag så kan vi hjälpa dig!

Till bloggen

Hör av dig så skapar vi någonting tillsammans!

Upp