Renad kropp och själ hos Rökbastu

Publicerad:
2022-09-05

Skrivet av:
Samuel R.

Renad kropp och själ hos Rökbastu

Alla sidor på webben är inte tidlösa i sin design. Ibland behövs det ingrepp i designen av olika anledningar, och finns det ett mer passande tillfälle för en sådan typ av uppdatering än när sidans kod ändå ska flyttas över till ett helt nytt gränssnitt?

Rökbastu, som varit befintlig kund hos oss sedan en tid tillbaka, är både en sida som har flyttats över till det uppgraderade gränssnittet MultiFlex, och som varit en sådan sida som upplevts behöva en redesign!

Hur snyggar man till en webbsida?

Det är säkerligen något man ska fråga sig varje gång en re-design ska äga rum, då det helt beror på vilken sida det handlar om. Till att börja med frågade vi kunden om det önskades förändringar på sidan.

Rökbastu är främst en bastuförening för de som vill uppleva vanlig bastu och rökbastu, och för dem som är entusiastiska inom bastukultur och dess seder och bruk. Det var viktigt för kunden att webbsidan verkligen ska förmedla känslan av bastukulturen.


Rökbastu.se före redesign

Viktigt att behålla känslan

Processen just för Rökbastu.se gick sedan vidare med skisser av alternativ för det befintliga innehållet med en mer modern layout som det nya gränssnittet medför. Delar av textfälten på startsidan och bildarkivet var särskilt viktiga för Rökbastu, både med att bevara det viktiga textstyckena och inspirationsbilderna och samtidigt städa bort text och bild som var oväsentliga. Då även behovet för undersidor inte fanns till för mer än inspirationsbilder och kontaktuppgifter, så samlades dem delarna av sidan istället på startsidan.

Även en helt ny logotyp togs fram för att vidare stärka intrycket av namnet Rökbastu.

           

Logotyp före (vänster) och efter (höger) redesign

Sidans bakgrundsbild föreställde en trätextur som vidare stärkte den här kulturkänslan av Rökbastu. Även denna trätextur uppdaterades, och fick nya användningsområden. Istället för att klä sidans bakgrund användes bitar av texturen i sidans huvud, botten och till en ruta för kontaktinformation.

    
Skiss på redesign av rökbastu.se

Slutgiltigt resultat

När sidan sedan fick ett utseende i stil med skisserna var det viktigt att vidare korrigera och återkoppla. Att all information om föreningen och rökbastuns beståndsdelar presenterades korrekt med textfälten och inspirationsbilderna var väsentligt innan slutgiltig publicering.


Slutgiltig design för rökbastu.se

"Jag upplever att Samuel har gjort ett mycket kreativt jobb. Kontakten och återkopplingen med Samuel har varit suverän, och jag är mycket nöjd med den nya sidan. Det märks att det nya utseendet ger intresse och fler har hört av sig nu tack vare uppdateringen."


Erik Holm, Rökbastu

Gå in på www.rokbastu.se för att se sidan idag!

Till bloggen

Hör av dig så skapar vi någonting tillsammans!

Upp