Prenumerationer ökar för olika åldrar

Publicerad:
2021-09-29

Skrivet av:
Samuel R.

Prenumerationer ökar för olika åldrar

I anknytning till pandemin har behovet för underhållningstjänster blivit allt vanligare hos de flesta. Olika typer av prenumerationer på tjänster för underhållning eller nyhetsmedium har därav ökat drastiskt till följd av distanseringen 2020. Men exakt vilka typer av prenumerationer har ökat mest? Och påverkar ålder och kön vilka olika typer av förbokade medier och prenumerationer vi föredrar? Det besvaras med statistik från Nets rapport om Svensk E-handel 2020, där de visar på vilka olika digitala medel för underhållning som prenumererats på under 2020.

TV-streamingtjänster ökar mest i popularitet

Den största andelen av deltagarna till Nets rapport om Svensk E-handel 2020, hela 48%, prenumererade aktivt på TV-streamingtjänster under 2020.

I princip hälften av alla manliga och kvinnliga deltagare visade sig använda TV-streamingtjänster, och just dessa typer av prenumerationer visade sig var mest populära bland åldersgruppen mellan 30-49 år i dagsläget. Bara en procent lägre andel av åldersgruppen mellan 18-29 år svarade ja på denna fråga, och därpå finner vi gruppen mellan 50-64 år. Lägst andel som aktivt prenumererade på TV-streamingtjänster visade sig var målgruppen mellan 65-79 år, där bara en fjärdedel av deltagarna svarade ja.

TV-streaming föredras av generellt häften av alla målgrupper, men där undantaget syns tydligare hos just den äldre målgruppen mellan 65-79 år. I stort är det logiskt att föreställa sig att TV-tjänster, som t.ex. Netflix, är mer tilltalande till den målgrupp som inte funnit behovet att införskaffa och vänja sig vid kabel-TV, vilket alltfler äldre troligtvis gjort.

Musikstreaming föredras mest av ungdomar

Med 47%, alltså enbart en procent ifrån TV-streaming, så kommer musikstreaming på andra plats som kategori där flest aktivt prenumererade.

Här svarade lite fler män än kvinnor att de prenumererar i dagsläget, och målgruppen som dominerade till denna typen av prenumerationer visade sig vara mellan 18-29 år, där 62% aktivt prenumererar. Mönstret tyder att populariteten för musiktjänster sedan sjunker med åldern. Lite mer än hälften av gruppen mellan 30-49 år hamnar på andra plats, ungefär en av tre från gruppen mellan 50-64-år kommer därnäst och bara en av tio av åldersgruppen mellan 65-79 tog del utav denna typ av prenumeration.

En yngre målgrupp, främst av manliga deltagare, föredrog alltså prenumerationer på musikstreaming under 2020. För övrigt följdes spår av mönstret från TV-streaming kvar även här, där minst intresse låg hos de allra äldsta deltagarna. Även här står möjligtvis vanan av en typ av tjänst som anledning till varför just yngre föredrar musikstreaming. Att ha friheten att välja exakt musik för vissa tillfällen tilltalar en yngre målgrupp mer, möjligtvis då äldre med vana för radio inte finner denna typ av prenumeration lika användbar.

Äldre väljer tidningar/nättidningar istället

Den tredje mest aktivt prenumererade kategorin, med 32% av alla deltagare till studien, blev tidningar/nättidningar.

Lika många män som kvinnor prenumererade aktivt på tidningstjänster. 63% av målgruppen mellan 65-79 år prenumererade aktivt på tidningstjänster, vilket skiljer denna typ av prenumeration från tidigare kategorier drastiskt. Här trappas populariteten alltså lägre ju yngre målgruppen blir, tvärt emot mönstret för musikstreaming och TV-streaming. Bara 11% av den yngsta målgruppen mellan 18-29 år prenumererade på antingen tryckta eller digitala tidningar.

Uppmätningar från Nets rapport om Svensk E-handel visar alltså, sammanfattningsvis, att äldre tenderar att avstå prenumerationer på tjänster som TV- och  musikstreamingtjänster i jämförelse med yngre målgrupper. Dock föredras istället tidningsprenumerationer väldigt tydligt hos de äldre, i jämförelse med resterande målgrupper som istället avstår denna typ av tjänster.

Kommer prenumerationer på tidningar och nättidningar alltså att försvinna, om intresset för den typen av prenumeration inte syns hos yngre idag? Nets studie visar på att både TV- och musikstreamingtjänster är dominerat av de yngsta grupperna, och troligtvis kommer det att kvarstå även när de blir äldre. Samtidigt var det lika stor andel yngre och äldre som prenumererade på ljudböcker också 2020, vilket visar att åldersskillnaden inte alltid avgör ett tydligt mönster. Vem vet, kanske ungdomar idag även väljer att tillägga även tidningsprenumerationer tillsammans med deras fortsatta TV- och musikstreaming i framtiden.

Till bloggen

Hör av dig så skapar vi någonting tillsammans!

Upp