Hanterar du Cookies på din webbplats?

Publicerad:
2022-10-24

Skrivet av:
Malin S.

Hanterar du Cookies på din webbplats?

Cookies är små textfiler som kan spara ner information om både besökaren och besöket i webbläsaren. Sedan några år krävs det samtycke från besökare för att använda Cookies på en webbplats. Därför finns det idag ett stort urval av externa Cookiehanterare som kan att ta om hand om alla tillagda Cookies och där besökaren ska kunna administrera sitt samtycken till Cookies.

Hur bör jag hantera Cookies på min webbplats?

Det finns ännu inga fastställda krav eller standarder för hur man bör formge informationslämningen eller hur samtycke ska inhämtas på en webbplats. Det är därför upp till webbplatsinnehavaren att själv välja vad som anses fungerar på just sin webbplats.
Men sedan 2019 räcker det inte att enbart tala om att webbplatsen använder Cookies och att genom fortsatt användning automatiskt ge sitt samtycke. För att vara på den säkra sidan ska man informera om vad alla Cookies som används heter, vilken data som lagras i respektive Cookie, hur länge de lagras i webbläsaren och till vilket domännamn de tillhör. Man bör även tydligt tala om i vilket syfte respektive Cookie används samt om informationen kommer från eller lämnas vidare till tredje part. Det kan även vara bra att tala om i det fall en webbplats inte använder Cookies.

Vad gör en Cookiehanterare?

Det kan vara en ganska bökig hantering att få koll på alla de Cookies en webbplats använder och vilka externa leverantörer som finns representerade. Man bör även ha koll på vilka som har och inte har givit sitt medgivande till att Cookies får användas. Med en Cookiehanterare blir hanteringen enklare då den kan söka av webbplatsen efter tillagda Cookies och få hjälp med all kategorisering av samt all övrig administration som rör hanteringen av dina Cookies.

Hanterar du Cookies på webben?

Finns det något enkelt recept på Cookiehantering?

Nja, i det flesta fall upplevs Cookies som ganska krångligt att hantera, med flera olika lagar som man behöver följa. Men några korta "baktips" gällande Cookies och dess hantering kan vi i varje fall bjuda på.

  • Undvik så gott det går att samla in mer personuppgifter än som är nödvändigt och som endast används till ett i förväg bestämt syfte.
  • Spara heller inte uppgifterna längre än absolut nödvändigt.
  • Säkerställ att ni har rättslig grund för att samla in de uppgifter ni behöver. Kort sagt - Behöver du inte använda eller spara information, samla inte in den & gör dig av med den!
  • Glöm inte heller - Ibland finns det annan lagstiftning, tex vid bokföring och arkivering, som kräver att vissa uppgifter ska sparas under en längre tid.

Vill du ha hjälp med hanteringen av Cookies?

Det finns ett stort urval av externa Cookiehanterare som man kan implementera på sin webbplats som då tar hand om alla tillagda Cookies och där besökaren kan administrera sina samtycken till Cookies.

Hör dig till oss på SWH så kan vi berätta mer om den lösning vi valt att använda oss av och hur vi kan hjälpa till att implementera en korrekt Cookieshantering på din webbplats.

Vill du vet om Cookies kan du läsa vidare i våra tidigare blogginlägg om Cookies.

Del 1 : Vad är Cookies

Del 2: Vad gör Cookies på webben?

Del 3: Cookies du bör hålla koll på

Del 4: Följer din webbplats lagen om Cookies?

Del 5: Hanterat du Cookies på din webbplats?

 

Till bloggen

Hör av dig så skapar vi någonting tillsammans!

Upp