Genuin bruksmiljö i nya kläder

Publicerad:
2021-06-02

Skrivet av:
Samuel R.

Genuin bruksmiljö i nya kläder

Med tiden kommer förändringar, och uppdateringar på webben krävs inom sinom tid för de flesta. En av våra kunder som funnits på webben med oss sedan en tid tillbaka är Gammelstilla Café. Medfört att sidans tidigare underlag flyttades över till vår nyare innehållshanterare MultiFlex, passade vi även på att se över designen på den befintliga sidan och bedömde hur den kunde uppdateras mot det modernare.

Bra skissarbete ger bättre slutdesign

Arbetet började med en analys av den befintliga sidan, med fokus kring användarvänlighet, design och information, som sedan gick vidare till förbättringsarbeter med skisser och prototyper. Att skissa innan kodarbete underlättar processen, då man kan sätta upp klara mål att utföra och jämföra mot ett befintligt utseende.

Sedan analyserade vi även sidor med liknande ändamål och inriktningar för att finna designlösningar som redan har utförts tidigare. Vi avgränsade analysen till sidor som har verksamhet inom café, guidade visningar och utställningar för att finna relevanta lösningar.

Gammelstillacafe.se före redesign

Påbörjan av ny design och framtagande av prototyp

Sedan började själva skissarbetet på en prototypsida med några utmärkande designval. Antalet tecken i texter och länkar till undersidor minskades främst för bättre läsvänlighet och kategorisering av informationen, och de flesta färgvärdena fick kvarstå med liknande användningsområden (beige bakgrund, röda länkar etc.).

De största förändringarna som skissades på gjordes med anpassning för en mobilskärm i åtanke. Sidomenyn kunde ersättas med en toppmeny med färre länkar, och huvudsidan skulle passa med stora klickbara länkytor för att navigera sig lättare till undersidorna. Feedbacktillfällen mellan designteamet och Gammelstilla Cafe anpassade skisserna vidare i efterhand.

Skiss på möjlig redesign av gammelstillacafe.se

Uppdatering av den befintliga webbsida

När skisserna kändes klara och möjliga att utföra påbörjades arbete med koden till webbsidan. Utdaterad information på sidan, som utdaterade öppettider och äldre bilder, ersattes och uppdaterades smidigt.

Huvudsakligen var målen att sidan skulle kännas bra på mobil skärm och den mest väsentliga informationen skulle fördelas till startsidan.

 Slutgiltig design för gammelstillacafe.se

"Bra kommunikation med Samuel. Jag är så nöjd med den nya layouten på min hemsida. Mindre med text gav tydligare information." - Lena Holmstedt, Gammelstilla Café

Gå in på www.gammelstillacafe.se för att se sidan idag!

Till bloggen

Hör av dig så skapar vi någonting tillsammans!

Upp