E-handla utomlands - En fråga om pris & klimatavtryck

Publicerad:
2021-10-27

Skrivet av:
Malin S.

E-handla utomlands - En fråga om pris & klimatavtryck

Även om vi i Sverige är mycket bra på E-handel så sker stor andel av svenskarnas Internetköp i webbutiker utomlands. Med de konsumentfördelar att det är enkelt att jämföra priser och handla från hela världen blir E-handeln extra konkurrensutsatt. Enligt Nets rapport om Svensk E-handel 2020 gjorde var femte svensk ett köp i en utländsk webbutik under förra året.

Ett tecken på att Sverige är en eftertraktad marknad är att Amazon valde att lansera sin svenska sida för ganska exakt ett år sedan. Oron var stor att de med sin lansering skulle rita om den svenska E-handelskartan, men det ser ut som att våra svenska webbföretagare har fått behålla sina andelar.

Medelålders män handlar mest utomlands

Av alla svenskar var det 20% som under förra året gjorde ett köp i en utländsk webbutik. Flest köp genomfördes av åldersgruppen 30-49 år tätt följd av gruppen 18-29 år. Jämför man skillnaden i kön så är det 25% av alla män som handlat utomlands mot 16% av kvinnorna.

Flest köp sker i Storbritannien

Tittar man från vilka länder vi handlar mest på nätet så ligger Storbritannien i topp med 30%. Men det är inget stort kliv ner till Tyskland, där 28% gjort ett köp. Webbhandeln från de två stora, Kina och USA, har under de senaste åren minskat i takt med nya momsregler och tullavgifter. Dock är de fortfarande två av de populäraste länderna där vi svenskar gör flest köp online. Med drygt 17% av köpen placerar sig de båda före Danmark på 11%, som är det av våra grannland där vi handlar mest på nätet.

Orsaker till att vi handlar utomlands

Nära nog hälften av alla köp som görs i utländska webbutiker uppges bero på att produkterna inte finns tillgänglig i Sverige. 43% anger även att produkterna har lägre priser, framförallt i USA och Kina, som orsak till att köpen genomfördes i ett annat land. En annan stor orsak är att 30% anser att det erbjuds ett bredare sortiment utomlands än vad man hittar i svenska webbutiker.

Därför handlar vi inte i utländska webbutiker

Som svensk E-handlare är de flesta orsakerna till varför svenska konsumenter handlar utomlands svåra att konkurrera med. Därför är det desto viktigare att titta på de orsaker till att resterande konsumenter inte  väljer att handla utomlands. De två största orsakerna är att det är svårt att returnera varor och att fraktpriset ofta blir för högt. Även tullavgifter och att det kan vara långa leveranstider har stort avgörande. 

En annan viktig orsak som nämns är att det inte upplevs lika tryggt att handla utomlands. Man känner osäkerhet kring rättigheter och köpvillkor samt brist på tillit för utländska aktörer. Att man gärna vill ha tillgång till kundtjänst på sitt eget språk är en viktiga aspekter som påverkar konsumenternas beslut. Vikten av att framhäva sina fördelar som svensk webbutik är därför extra viktigt då en dryg femtedel uppger att man aktivt väljer bort utländska butiker för att man ehlt enkelt vill stödja svenska webbutiker.

Buy Swedish

Här har svenska webbutiker en stor fördel då trygghet och närheten till konsumenten blir avgörande till att man väljer att handla i Sverige. Kan man bättre tillgodose de behov konsumenterna har, gällande exempelvis leveransalternativ, fri returhantering och svensktalande kundsupport, så finns det ingen anledning för dem att leta sig till aktörer i andra länder. Men får svenskarna större vana att genomföra fler köp utomlands, samtidigt som utländska webbhandlare blir bättre på att förstå vilka behov av trygghet och olika frakt- och betalningsalternativ vi efterfrågar, kan mycket väl utlandsköpen via webben öka.

Välj hållbara köp för miljön & klimat

En allt viktigare aspekt som även nämns av knappt en femtedel som orsak till att välja att handla i Sverige är miljö- och klimatskäl. Utlandsköp med längre transporter sätter ett större klimatavtryck och intresset för att handla mer hållbart ökar hela tiden. I Sverige överlag fokuserar vi allt mer på miljöfrågor, men ännu har inte klimattänket riktigt påverkat E-handeln i någon större utsträckning.

Klimatmedveten E-handel

Därför är det 27% som i samband ett köp på webben erbjudits att göra ett mer klimatsmart val och bara 8% som har valt att göra ett hållbart köp minst en gång.

Vi kommer nog inom kort se att fler och fler webbutiker som erbjuder mer och tydligare presenterar hållbara val i samband med köp.  Det finns ett förslag från myndigheten Trafikanalys som bland annat ska kräva att webbutiker ska presentera miljövänligare leveransalternativ som förstahandsval, liknande det krav om att betalningsalternativ utan kredit ska anges först i samband med kassahanteringen på webben.

E-handeln är global och det är enkelt att handla från hela världen. Ständig förbättring för att tillgodose sina konsumenters krav gällande produkter, leveransalternativ och klimatsmarta lösningar gör att du som webbhandlare kan stärka dina konkurrensfördelar. Kanske kan det locka till sig utländska kunder?

Vill du ha hjälp att se vad du kan göra för att växa på webben?

Kontakta oss på SWH idag!

Källa: https://info.nets.se/svensk-ehandel-2020

Till bloggen

Hör av dig så skapar vi någonting tillsammans!

Upp