Digitala fingeravtryck och NFT, vad är det?

Publicerad:
2022-02-16

Skrivet av:
Samuel R.

Digitala fingeravtryck och NFT, vad är det?

Ett populärt begrepp som just nu cirkulerar på sociala medier är "Non-Fungible-Tokens", förkortat NFT. Det talas oftast om köp av digital konst och begreppet har spridits snabbt den senaste tiden, trots att NFT har funnits sedan 2015. Men vad exakt betyder och innebär begreppet egentligen?

Vad innebär fungibel?

Fungibel är kanske inte ett ord som man träffar på dagligen, men dess betydelse är i själva verket inte så komplicerat. Begreppet går att beskriva som "utbytbart mot sig själv". Ett fungibelt objekt kan alltså bytas ut mot ett objekt som anses ha samma värde.

All typ av valuta och pengar är bra exempel på fungibla objekt. En viss mängd pengar kan bytas mot en produkt av samma värde som summan pengar. Till exempel så kan en person som har 10kr köpa en produkt som kostar 10kr. Samma möjlighet finns för en annan person som också har 10kr, och det skulle dessutom fungera för de två personerna att byta sina 10kr med varandra, då de innehar lika värde.

Ett sätt att "bekräfta originalitet"

En NFT är till skillnad från exemplet ovan, ett icke-fungibelt objekt. Det innebär att det inte går att byta mot någonting som kan anses ha lika värde. En NFT är ett bevis för ett innehav och äganderätt av ett digitalt verk. Det fungerar väldigt likt konceptet att äga en länk till en mapp på en avlägsen dator som bara du kommer åt. Ett verk i det här fallet kan syfta på allt som kan klassas som en digital fil: videoklipp, GIF-fil, musik, spel, inlägg från sociala plattformar och mycket mer. Hur mycket den är värd att sälja vidare bestämmer ägaren av NFT:n.

Varför investerar så många i det?

Att behöva betala för ett digitalt objekt över internet kan i många fall kännas väldigt onödigt, och det är den absolut största kritiken mot konceptet om NFT. En internetuppkoppling är allt som krävs idag för att ha tillgång till replikat av digitala verk, och dessa dyker oftast snabbt upp på webben i anknytning till verkets skapande. Friheten med att sedan använda digitala verk kommersiellt beror på vad upphovsrätten för det verket säger, men alla har t.ex. tillgång till att se en bild av konstverket "Everydays: The First 5000 Days" av konstnären Beeple genom att söka på Google.

Konceptet för NFT i det här exemplet bygger på vetskapen att Beeple är kreatören till verket, så de flesta vet att t.ex. en utskriven bild av det konstverket är en kopia istället för det verkliga konstverket, och därför har mycket lägre värde.

Du äger ett "kvitto" på ett verk med en NFT

Men tänk om du kunde bevisa dit ägande av din specifika utskrift, och på så sätt göra den till en unik version av det verket. NFT är en kryptoteknik som använder blockchain, vilket innebär att en NFT registreras och bokförs som en unik digital fil i en databas, och därför är skyddad ifrån att kopieras.

Det är den här typen av äganderätt som NFT främst utgår ifrån: det är som att köpa ett kvitto som bevisar ditt ägande av ett verk som antingen du eller någon annan har gjort. Friheten du har med det här kvittot är att antingen behålla det eller sälja det vidare till någon som vill ha kvittot mer.

Det är alltså inte så långt ifrån principen för traditionell konsthandel av fysisk konst idag, där värdet alltid är subjektivt och beroende av vad köparen är villig att erbjuda. Skillnaden är att en NFT inte behöver vara tavlor. NFT gör en vanligtvis enkelt reproducerbar digital fil till ett unikt objekt.

Fördelar med NFT

NFT gör processen lättare för skapare av digitala verk. Någon kan äga en NFT, men upphovsrätten för verket ligger fortfarande hos skaparen av den. Tidigare har det varit väldigt svårt att upprätthålla vem exakt som är rätt kreatör när det gäller digitala skapelser. Med NFT går det att enkelt se vem som är verifierad skapare och även automatisk hänvisa en procentandel av ett sålt verk direkt till skaparen av det verket.

Nackdelar med NFT

För att en NFT ska fylla sin funktion i att vara unik, och därmed vara säker från att kopieras eller stjälas, så behövs särskilda transaktionstekniker som förbrukar en stor mängd elektricitet. Detta leder till att just NFT-transaktioner får ett väldigt stort fossilt fotavtryck, och därmed också väldigt stor inverkan på miljön.

Många anser även att konsekvenserna som NFT:er frambringar är väldigt onödiga. Konceptet att äga en titel i syfte att bara kunna sälja den vidare kan liknas med ett ohållbart pyramidspel och finner inget större syfte för någon annan än de rikaste parterna. Ändå är priserna idag för NFT:er väldigt höga, och villiga köpare finns det många av.

Sammanfattning

En NFT är en kryptoteknik som gör det möjligt att prägla en digital fil som någonting unikt. NFT hjälper med att hänvisa till rätt ägare av en unik digital fil på nätet, likt äganderätten till ett konstverk i verkligheten. Vem som helst kan skapa, köpa och sälja NFT, och en vanlig trend idag är att de ofta säljs för väldigt stora summor pengar mellan rika personer. Om det är hållbart att använda NFT i framtiden som ersättning till andra traditionella valutatransaktioner återstår att se, då dess miljöpåverkan är stor och fördelarna gynnar väldigt få parter i slutändan.

Till bloggen

Hör av dig så skapar vi någonting tillsammans!

Upp