Betalsätten du bör erbjuda dina kunder på webben

Publicerad:
2021-08-31

Skrivet av:
Malin S. / Emma H.

Betalsätten du bör erbjuda dina kunder på webben

Det kan vara lätt att gå vilse i djungeln bland alla olika betalsätt. När man fritt kan välja mellan kortbetalning, faktura och alla andra nya betalsätt som slår sig in på marknaden, så blir det svårt att svara på frågan; vilka betalsätt bör jag erbjuda i min webbutik?

Enligt Nets rapport om Svensk E-handel 2020 var Kortbetalning det betalsätt som svenska kunder mest valde att använda på nätet under förra året. Men behöver det betalsätt som är mest använt vara det som flest föredrar att använda? Vi har tagit en närmare titt på siffrorna i rapporten.

Kortbetalning mest använda betalsättet

Även om hela 64%, nästan 2 av 3 svenskar, valde att använde kort vid betalningar på nätet under 2020 så är inte kortbetalning det betalsätt som flest föredrar att använda på webben. Med 22 procent av de tillfrågade hamnar kortbetalning istället på andra plats på listan över föredragna betalningsmetoder på webben.

Kortbetalning upplevs i första hand som ett enkelt och ganska snabbt betalsätt, som enligt en fjärdedel sker av gammal vana. 37% av de tillfrågade upplever även det som ett säkert alternativ och många utnyttjar sin kort till att tjäna eventuella bonuspoäng i samband med köp. Sett till olika åldersgrupper så är det ingen större skillnad i användning av kort utan genomgående är det ungefär en femtedel av alla konsumenter i varje åldersgrupp som föredrar att använda kort vid betalning på nätet.

En fjärdedel av de som betalar med kort säger att de gör det av vana och det är inte några direkta skillnader i användning mellan män och kvinnor, eller åldersgrupper. Kort går alltså hem hos de flesta.*

En säker seger för fakturabetalning

Det är faktura som istället är det betalalternativ som flest svenskarna föredrar att använda på webben under 2020. Av de tillfrågade svarade 33% att de föredrar faktura som betalsätt och 6 av 10 menade att det är känslan av säkerhet att betala via faktura, som låg till grund för deras val. 

Framförallt är det de äldre som helst betalar med faktura och det är hela 42% av de tillfrågade i den äldsta åldersgruppen 65-79 år som föredrar fakturabetalning vid köp på nätet. Jämför man med åldersgruppen 30-49 år blir skillnaden väldigt tydlig, där bara 28% föredrog faktura som vald betalmetod.

Nets rapport menar att en möjlig förklaring till att fler äldre väljer att betala via faktura, är att de kan försäkra sig om att de mottagit produkterna innan några pengar lämnar kontot. Men det kan också vara en vanesak att de äldre kunderna föredrar att betala via faktura, då det är ett sätt de sedan länge vant sig vid att sköta betalningar via Internet.

En tredjedel föredrar att betala med faktura, framförallt eftersom det upplevs som säkert. Vill du erbjuda en tryggare checkout? Inkludera faktura bland dina betalsätt.*

Swish behåller sin topplacering

Redan förra året tog Swish ett historisk kliv och tog sig in på en tredjeplats över de betalsätt svenskarna föredrar på webben. I år behåller Swish tredjeplaceringen då var femte tillfrågad föredrog Swish som betalsätt. Jämfört med vilka betalsätt som vi faktiskt använder på nätet så ligger Swish även där högt på en stabil andraplats med röster från hälften av de tillfrågade användarna.

När det gäller Swish, blir det även intressant när vi tar en kik på de olika åldersgrupper bland användarna. Här ser man tydliga tecken på generationsskillnader då man i åldersgruppen 18-29 år, var 27% som föredrog att använda Swish, jämfört med 30% som hellre väljer faktura. Ställer vi det mot den äldre åldersgruppen på 65-79 år så är det endast 12% som föredrar Swish, mot 42% som hellre väljer faktura. 

Swish stora fördel är att det upplevs snabbt och enkelt men det finns en viss oro kring hur säkert det är jämfört med andra betalsätt. Man är inte heller riktigt van att använda Swish på nätet ännu då man istället i flera fall är mer van att välja andra alternativ till att betala.

De äldre föredrar att betala med faktura medan de yngre gärna använder Swish. Värt att fundera över om din målgrupp är väldigt ålderspecifik.*

Direktbetalningar stabilt men på nedgång

Direktbetalning via bank fortsätter vara ett relativt populärt betalsätt som används av 36% av de tillfrågade, vilket gör det till det fjärde mest använda betalningsalternativet. Men värt att notera är att Nets spår att direktbetalning inom några år kommer att försvinna som betalmetod. Det är, i sammanhanget, nykomlingen Swish som redan idag till stor del fyller samma funktion som direktbetalning via bank tidigare gjort.

Kanske påverkar det till att det bara är 16% som föredrar att använda Direktbetalning, och det är framförallt de äldre som föredrar direktbetalning jämfört med de yngre åldersgrupperna. Här gäller det att hålla koll på sina målgrupper. Även om man ser en trend av att Swish tar en klarare roll och ersätter äldre betalmetoder, gäller det också att ha de kunder i åtanke som ännu inte börjat använda Swish som ersättare för andra betalsätt.

En av fem föredrar att betala med Swish när de gör sina inköp eftersom det upplevs som enkelt och snabbt. Att kunna erbjuda Swish ökar chanserna till Konvertering i kassan.*


PayPal och Apple Pay lyfter inte

På de sista platserna på listan över använda betalsätt återfinner vi Paypal (14%) och Apple Pay (3%). De bägge betalsätten placerar sig även i botten i listan över föredragna betalsätt.

Det faktum att Apple Pay ligger så lågt är värd en reflektion. En stor anledning tros vara att det finns väldigt få webbutiker som faktiskt använder sig av Apple Pay som betalsätt idag. Det innebär att Apple Pays position i listan snabbt skulle kunna förbättras om det blev en del av fler betalleverantörers standard-checkouter (som exempelvis Klarna Checkout).

Anmärkningsvärt är att även PayPal, som är ett av världens största betalsätt, och som upplevs av 70% som det säkraste betalsättet i rapporten endast används av var tionde svensk. En anledning till detta skulle kunna vara att PayPal upplevs som en trygg lösning vid köp utanför Sverige och att behovet av extra trygghet blir mindre när kunden handlar inom landet. Där väljer man istället andra betalsätt.

Sparade kortuppgifter ger fler köp

Att spara sina kortuppgifter är en trend som blivit mer och mer vanlig de senaste åren och under 2020 uppgav var femte svensk att de skulle handla mer om möjligheten att spara sina kortuppgifter fanns hos fler webbutiker. Nästan hälften av de tillfrågade har redan gjort det minst en gång och åldersmässigt är det vanligare i ju yngre åldersgrupp man befinner sig i. Framförallt sparas kortuppgifterna i de webbutiker man handlar ofta och såklart där det rör sig om prenumerationer.

En viktig aspekt att tänka på att det finns en utbredd oro kring att dela med sig av sina personliga uppgifter och att de inte sparas på ett säkert sätt. Det gör att nästan två tredjedelar föredrar att inte spara sina kortuppgifter.

Nästan var femte person skulle handla mer om de hade sina kortuppgifter sparade. Vill du sälja mer? Ett enkelt sätt är alltså att erbjuda den möjligheten.*

*Nets 5 tips till att välja rätt betalsätt i din webbutik

Behöver du hjälp med dina betalsätt?
Kontakta oss på SWH idag!

Till bloggen

Hör av dig så skapar vi någonting tillsammans!

Upp