9 orsaker till varför vi handlar på nätet

Publicerad:
2021-05-10

Skrivet av:
Malin S.

9 orsaker till varför vi handlar på nätet

Digitaliseringen av handeln har under flera år varit på frammarsch men under 2020 gjorde Coronapandemin att vi handlade som aldrig förr på nätet. Dock handlar ju vi i Sverige fortfarande helst i en fysisk butik men det är en knapp tredjedel av befolkningen som i första hand väljer att handla Online.

Enligt Nets rapport om Svensk E-handel så ökade näthandeln under 2020 och 22% av svenskarna uppger att man handlat fysiska varor på nätet oftare under pandemin än tidigare. Samtidigt minskade den fysiska butikshandeln så pass mycket att vi faktiskt aldrig har handlat så lite i fysiska butiker som vi gjorde under 2020. 

I takt med att fler nu har handlat på nätet under pandemin så förutspår man att även om den fysiska handeln kommer att återhämta sig så kommer fler att fortsätta handla på nätet även efter pandemin. Detta kommer att ställa högre krav även på fysiska butikskedjor att bli bättre på att ta om hand sina digitala konsumenter.

Källa: https://info.nets.se/svensk-ehandel-2020

Varför handlar du på nätet?

Det finns massor av anledningar varför man handlar på nätet.  

Bekvämligheten, 35%, är den klart största anledningen till att man väljer nätet istället för en fysisk butik när man handlar. Det är såklart enkelt att handla när man själv har tid och inte behöver ta sig till butiken.

Med i stort sett hela världens utbud av produkter i handen så är Större utbud, 14%, nästa stora anledning till att man väljer att handla på nätet.

Lägre priser, 13%, är nästa orsak som inte kommer långt efter Större utbud. Det finns ju klara fördelar som webbutik att kunna konkurrera med priser då man kan nå en stor marknad utan behov av stort antal butiker och de kostnader det för med sig.

Större valmöjlighet på nätet

Övriga anledningar till att man handlar på nätet är mer fokuserade på de uppenbara skillnaderna mellan en webbutik och en fysisk butik. En orsak som troligen är påtagligt förknippad med rådande pandemiläge under 2020 är att man vill Undvika folkmassor, 13%. Det svaret hade nog inte fått lika mycket procent av svaren under ett år utan pandemi.

Övriga framträdande orsaker till att man väljer nätet för sina inköp är att man vill vara Oberoende av öppettider 6%, Det är väl klart att det känns enklare att göra sina inköp hos ett ställe som aldrig stänger än att behöva förhålla sig till den fysiska butikens öppettider. Spara tid 6% kan nog sättas i relation till föregående orsak. Att slippa ta omvägen till affären och att själv styra när man kan och vill göra sina inköp upplevs av många som tidsbesparande.

Kunna jämföra priser 5% har nog stor inverkan överlag när det gäller inköp på webben. Genom att det är enkelt att jämföra priser och andra produktfördelar på nätet så upplever man att man får en bättre kontroll över själva köpet samtidigt som man kan välja var man vill genomföra sitt köp. Ur konsumentsynpunkt blir ju jättestor skillnad mellan att jämföra priser i olika fysiska butiker mot att göra det direkt på nätet. Prisjämförelse på nätet är troligtvis även ganska vanligt innan många av de köp som genomförs i fysiska butiker. 

Slutligen anges att Undvika långa köer 1% som en av de anledningar till att vi väljer nätet framför att handla i fysiska butiker. I Nets rapport finns det även 6% som angett annan orsak än de förval som fanns som svarsalternativ.

 

Till bloggen

Hör av dig så skapar vi någonting tillsammans!

Upp